El dimarts 13 de febrer, els col·lectius vam presentar la moció a la ciutat, als mitjans de comunicació i a representants dels diferents grups municipals presents a l’ajuntament que l’havien d’aprovar. Hi van assistir tots, menys el Partit Popular.

Durant els dies següents, vam contactar els mateixos grups municipals, ens vam reunir amb tots ells i vam recollir els seus comentaris. Per a la nostra sorpresa, la la moció podia ser aprovada sense grans problemes.

Passat el cap de setmana, la moció va quedar registrada el dilluns sota la forma de declaració institucional. Aquesta requerix un suport més ampli (no ja el 50% dels representants, sinó dos tercerers parts) i evita debats partidistes. A partir d’aleshores vam anar recollint les respostes definitives.

Finalment, el passat divendres 23 de febrer el plenari de l’ajuntament aprovava per àmplia majòria (tots els representants tret dels del Partit Popular) la moció impulsada des dels col·lectius socials per a l’ampliació del parc d’habitatge públic de lloguer.

DWueIUpWsAEYmDF

Plaça Sant Jaume durant el dinar organitzat a l’espera que s’aprovés la moció.

A continuació, els punts de la moció, que també podeu llegir íntegrament aquí:

  • Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i dels sotmesos a rehabilitació integral a habitatge de protecció oficla de gestió pública i municipal.
  • Regulació de la implantació d’establiments d’allotjament turístic, així com d’albergs de joventut i d’habitatges d’ús turístic (HUTs) en cas que se’n poguessin fer; reserva de l’equivalent al 40% del seu sostre a habitatge públic en un altre edifici dins el mateix districte.
  • Declaració de certes zones de la ciutat com a Àrees de Conservació i Rehabilitació en tot l’àmbit municipal, a partir d’un informe previ.
  • Conversió d’edificis de titularitat pública destinas a usos no residencials en edificis d’ús residencial (exemple: Vida Laietana, a Via Laietana 8-10).
  • Posada en marxa immediata d’un grup de treball específic, format pels grups municipals i els col·lectius promotors de la moció, encarregat de portar a la pràctica de manera efectiva les propostes plantejades en la mateixa, que asseguri l’execució, revisió i fiscalització de totes aquestes iniciatives.

Precisament, el futur de la moció queda totalment supeditat a aquest grup de treball, ja que l’aprovació de la moció en el ple no assegura, malauradament, el compliment del seu contingut. Una vegada més, haurem de ser la gent qui forci els canvis.