Fa ara uns 3 mesos, l’Espai Dotze Arroba Setze, equipament municipal per a adolescents entre els 12 i 16 anys, va publicar un vídeo en què les mateixes noies i nois que el realitzaven eren les mateixes que hi reflexionaven sobre el fenomen del turisme des de la seva perspectiva de veïnes perjudicades per la turistització del Poble Sec, turistes ocasionals, fills de comerciants o de treballadores del sector explotades, etc.

Una iniciativa molt interessant i un docu fantàstic!