Aquest matí diverses entitats membres de la Plataforma per un Port Ciutadà, de la qual fem part l’ABTS, han lliurat les al·legacions a la sol·licitud de concessió dels terrenys portuaris per al projecte Hermitage a la Barceloneta. La conclusió és senzilla: es tracta d’un projecte potiner amb infinitat de mancances i negacions de la realitat més evident.

photo_2019-07-23_15-12-12.jpg

Aquí podeu consultar les al·legacions que hem lliurat, juntament amb l’annex gràfic que l’acompanya.

Descripció molt sintètica:

 1. identificació com a mínim comfusa dels sol·licitants de la concessió, barrejats amb terceres, quartes i fins i tot cinquenes persones jurídiques que no sol·liciten però se’n beneficien
 2. manca d’estudi d’impacte ambiental en base a estudis rigorosos, no interessats; en l’actual moment d’emergència ambiental a la ciutat, no es pot banalitzar aquests elements, especialment quan part de l’operació depén directament d’un ens tan contaminador com el Port de Barcelona
 3. pretensió de destinar el sól portuari a usos que no són els previstos
 4. impacte en mobilitat, en un context de barri ja saturat; manca de pla de mobilitat i de mesures correctores, perquè el projecte senzillament ignora i/o nega la realitat de saturació assolida
 5. falsedat patent de l’informe d’impacte ambiental aportat, impactes en termes de turistització, gentrificació, expulsió i dificultat per a la vida quotidiana de les persones
 6. manca d’estudi d’impacte ambiental congruent
 7. frau de llei pel fet d’inventar una fundació sense ànim de lucre per gestionar el projecte Hermitage, com exigeix la llei de museus, quan es tracta d’un projecte que té un ànim de lucre evient
 8. ús reiterat de llengües no oficials al llarg de la sol·licitud
 9. manca de legitimitat per a la subrogació de l’acord d’intencions entre el Museu Hermitage i Cultural Developments Barcelona, S.L.
 10. incompliment de les prescripcions del pla urbanístic en què s’insereix el projecte Hermitage
 11. manca de compromís ambiental de l’edifici projectat
 12. proposta per part dels sol·licitants d’una taxa per ús del sól portuari a un preu ridículament baix comparat amb els preus de mercat que haurien de servir com a referència; tot plegat apuntaria, en cas de concessió en aquests termes, a motius ocults per part del Port de Barcelona de beneficiar els sol·licitants
 13. manca de conveni entre el Port i l’Ajuntament de Barcelona per al projecte presentat, element imprescindible segons els acords assolits entre tots dos ens en el passat
 14. manca de confluència de l’ús cultural proposat amb l’esperit d’usos culturals i docents proposats a la 3ª Modificació del Pla Especial de la Nova Bocana
 15. manca d’estudi d’impacte de gènere, cosa absolutament imprescindible actualment per a un mega-projecte d’aquestes dimensions.

A l’espera de la ressolució per part de l’Autoritat Portuària de les al·legacions presentades, cal recalcar que, encara que acabès rebutjant-les totes, encara quedaria molt de recorregut. Com recorda una de les al·legacions, qualsevol projecte que el Port vulgui concessionar a la peça central de la Nova Bocana hauria de portar el vistiplau no ja tècnic sinó també polític de l’Ajuntament de Barcelona sota la forma de conveni entre totes dues institucions.

Globalment, només ens quedar expressar el convenciment que aquest projecte no es portarà a terme, perquè no només no preveu les necessitats i problemàtiques del barri de la Barceloneta, el districte de Ciutat Vella i la ciutat de Barcelona, sinó que directament agreujaria seriosament aquesta situació.

#NoAlHermitage #ArtDelEspeculació

P1020107.JPGP1020111.JPG