La PAH Barcelona, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i las Kelly’s denunciem públicament com les pràctiques del fons voltor Blackstone expulsen a les veïnes de les seves llars i precaritzen les nostres feines i ciutats.

  • pahckstone.jpg

El passat 14 de Juny les PAHs catalanes van anar a la seu de Blackstone per recordar-los que les seves pràctiques abusives maten. Van ocupar les seves oficines per exigir solucions dignes i unes demandes ben clares:

  • Oficina d’atenció al públic a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
  • Lloguers socials segons la Llei 24/2015 pels casos d’impagament d’hipoteca i lloguer amb els barems i a 7 anys com marca l’actual LAU.
  • Renovacions dels lloguers socials. Actualment hi ha, tan sols a Barcelona, 500 famílies que finalitzen el seu lloguer social i no volen renovar-les.
  • Quites de deute.
  • Lloguer social en els casos d’ocupacions de famílies vulnerables.
  • Cites per escrit per a cada un dels casos que es van presentar.

Es va aconseguir forçar reunions específiques, per nodes, per buscar solucions a les famílies. En el cas de Barcelona hi va haver reunions amb el fons voltor el passat 4 de juliol, amb el compromís que el 23 de juliol totes les famílies tindrien una oferta per al seu cas. A dia d’avui la majoria de famílies estan a l’espera d’aquesta solució. Passa el mateix amb altres companyes.

Des que Blackstone va aterrar al territori espanyol, hem vist com absorbia les hipoteques de Caixa Catalunya i altres bancs rescatats per desnonar a les famílies i quedar-se l’habitatge per fer negoci. Ara continuen colonitzant les ciutats amb la compra d’altres immobles com hotels o edificis.

Per altra banda, des de l’ABTS volem cridar l’atenció sobre els moviments que Blackstone i altres fons voltor estan fent dins el sector hoteler. És sabut que el sector de la construcció i el turístic són vasos comunicants, i que el procés de financiarització s’està estenent a tots els sectors econòmics. Així nombroses companyies estan separant la gestió dels seus hotels, que sovint conserven, de la propietat, que venen a fons d’inversió, propis o externs. Aconsegueixen així treure encara més rendiment a la seva activitat, i globalment el negoci també és més rendible pels avantatges fiscals amb què compten els fons.

Alhora, la inversió que Blackstone està fent en hotels (actualment, el primer grup en propietats hoteleres) ve a reforçar el procés de turistització que patim a Barcelona i tants altres llocs de la nostra geografia. Els fluxos i l’activitat turística continuen creixent cada any a la ciutat, i així segueixen agreujant-se els impactes en termes d’expulsió de veïnes, pèrdua de comerç d’ús quotidià, saturació de carrers, places i transport públic, contaminació ambiental… i especialització en sectors laborals especialment precaritzats.

Des de les Kelly’s ens sumem a aquesta lluita contra la precarietat laboral que els hotels imposen, quan externalitzen el servei de neteja de les cambreres de pis, amb salaris de misèries i jornades maratonianes. Les nostres malalties que no són reconegudes com a laborals, són producte d’això.

Des de la PAH de Barcelona, l’ABTS i les Kelly’s volem posar l’alerta i denunciar que Blackstone s’ha convertit en el més gran propietari  immobiliari i hoteler, i que no deixarem que continuï desnonant, precaritzant i colonitzant la ciutat.